Daylighting

Daylighting - DOĞAL AYDINLATMA – IŞIĞIN GECELERİ YENİDEN ŞEKİLLENMESİ

DOĞAL AYDINLATMA – IŞIĞIN GECELERİ YENİDEN ŞEKİLLENMESİ

Işık varlığımızın temel yapı taşlarından biridir.
Dünya nüfusunun %50’den fazlası şehirlerde yaşar ve Birleşmiş Milletler tahminlerine göre bu oran 2050 yılına kadar %70’e çıkacaktır.
Rethinking-Light-at-Night-2Ama şehirlerimizin ve kasabalarımızın potansiyelinden tam olarak yararlanmıyoruz.
Gece saatleri dünyadaki tüm şehirler için büyük sorundur.
Şehirlerde yaşayanların sayısı gittikçe artmış olsa da, bu durum ’24 saat yaşayan’ şehirler yaratmak için yeterli olmadı.
Birçok şehirde gece saatleri için hiçbir stratejik planlama ve tasarım yoktur.
Şehrin aydınlatılmasında bütüncül bir yaklaşım uygulanırsa, şehirler insanlar için her saat hareketli ve güvenli yerler haline gelebilir.
Şehirlerin  doğru aydınlatılmasını, güvenliğin ve güzelliğin de ötesinde, şehirlerin “ortak mimarisi” içinde yaşayan insanların yaşam kalitesini iyileştirmenin, kültürel deneyimleri zenginleştirmenin ve sosyal ilişkileri teşvik etmenin bir yolu olarak tekrar değerlendirmeliyiz.
Akıllı LED’lerin şehir sistemleriyle bütünleştirilmesi sayesinde belli bağlamlara tepki veren ışıklandırmalar  oluşturabiliriz ve bir taraftan da ışığın insan davranışınlarına etkisini anlayarak şehirlerde daha yaşanabilir ortamlar tasarlayabiliriz.
Şehir ortamları için ‘doğru ışık türünü’ bulmalıyız.
Geceleri, bir şehrin yarattığı izlenim orada yanan ışıklarla şekillenir.
Işık ve sanatla bir taraftan çevremizdeki duyusal deneyimler şekillenirken diğer taraftan da bir atmosfer yaratılır.
Aydınlatma mekânları değiştirir; tasarımcıların gölgeler, renkler ve yoğunluklar ile oynamasını sağlayan bir araç haline gelir.
Araştırmalara göre  doğru bir aydınlatma, kişinin ruh halini olumlu yönde dengeleyerek kişiyi olumlu yönde davranmaya teşvik edebilir.
LED’ler bizim için şehirlerdeki karmaşık sorunları yeni biçimlerde ele alma araçlarıdır.
Gece ışıklandırması akıllı teknolojiler aracılığı ile  çevresel, sosyal ve bağlamsal ihtiyaçlara daha etkin bir şekilde cevap verir hale gelebilir.

light-at-night4Danpal,Işığı Güçlü Bir Araca Dönüştürme

Danpal’da, projeye özel ve kolay monte edilebilen sistemlerimiz  doğal veya yapay ışığı, mimari eserler için kelimenin tam anlamıyla içten ve dıştan ışıldayan  güçlü ve çok yönlü bir araca dönüştürmektedir.
Örneğin, Danpal’in kapsamlı aydınlatma yelpazesi, mimarlara ilham verici cepheler yaratmaları için zengin bir palet sunar. Gün içerisinde kullanıcının, gün ışığı kullanımına yönelik verimini arttırmakla kalmayıp akşamları da iç mekandaki ışığı dışarı yansıtan, görkemli ışık duvarları oluşturur.
Kusursuz bir LED aydınlatma sistemiyle bütünleştirilmiş, fabrikada montajlanmış, dayanıklı bir kaset sistemi olan Danpatherm,  geceleri sonsuz tasarım olasılığına sahip yapay aydınlatma imkânı sunar.