Environmental

Environmental - ÇEVRE – DOĞRU ÇEVRECİ YAPI MALZEMELERİ NASIL SEÇİLİR

ÇEVRE – DOĞRU ÇEVRECİ YAPI MALZEMELERİ NASIL SEÇİLİR

Sürdürülebilir yapılarda bina projelerinin tasarımı, inşaatı ve işleyişi ile ilgili çok sayıda strateji uygulanır.
Çevreci yapı malzemelerinin ve ürünlerinin kullanılması çevreci bina tasarımının ayrılmaz parçasıdır.

Çevreci yapı malzemelerinin bina sahibine ve binada yaşayanlara faydaları şöyle sıralanabilir:
Enerji tasarrufu, azalan bakım maliyetleri, bina sakinlerinin daha sağlıklı ve daha üretken olması, alan düzenleme maliyetlerinin düşmesi ve daha fazla tasarım esnekliği.

Roodman ve Lenssen’a göre (1995) tüm dünyada bina ve inşaat işleri için her yıl 3 milyar ton hammadde tüketilmektedir (toplam küresel kullanımın %40’ı).

Çevreci yapı malzemelerini ve ürünlerini kullanmak , giderek azalan ve yenilenemeyen kaynakları korumaya teşvik eder.
Ayrıca yapı malzemelerinin kaynağından çıkarılması, taşınması, işlenmesi, üretilmesi, kurulması, tekrar kullanılması, geri dönüştürülmesi ve imha edilmesinin çevre üzerinde oluşturduğu etkiyi azaltmaya yardımcı olur.

Çevreci yapı malzemeleri yenilenebilen kaynaklardan oluşur. Çevreci malzemeler çevreye karşı sorumludur çünkü ürünün ömrü boyunca yapacağı etki dikkate alınmıştır. Çevreci yapı malzemelerinin seçilmesindeki kriterler şunlardır:

  • GREEN-BUILDING-MATERIALS-4Kaynak verimliliği: Bunu sağlamak için geri dönüştürülmüş malzemeler, doğal ve yenilenebilen malzemeler, kaynakların verimli kullanıldığı yöntemlerle üretilmiş ürünler, (ulaşımda enerji kaynaklarından tasarruf edebilmek için) yerel pazardan temin edilebilen malzeme ve unsurlar, kurtarılmış veya yenilenmiş ürünler, tekrar kullanılabilir ve geri dönüşümlü  malzemeler  ile ambalajlar ve daha uzun ömürlü malzemeler kullanılabilir.
  • Enerji verimliliği: Bunu en üst düzeye çıkarmak için binalarda ve tesislerde enerji tüketimini azaltmaya yardımcı olan malzemeler, unsurlar ve sistemler kullanılabilir.
  • İç Mekân Hava Kalitesi: İç Mekân Hava Kalitesini (IAQ) arttırmak için aşağıdaki ölçütlere uygun malzemeler kullanılır:
  • Sıfıra yakın kanserojen madde yayan, kimyasal emisyonların en az düzeyde olduğu, kurulumu sırasında fazla uçucu organik bileşik üretmeyen, neme dirençli, zehirli olmayan basit yöntemlerle temizlenebilen ve iç mekânda hava kirletici unsurları tespit ederek veya havanın kalitesini arttırarak IAQ’nin sağlıklı olmasını destekleyen ürünler.
  • Satın Alınabilirlik
  • Su tasarrufu: Bunun için su tüketimini azaltmaya ve suyu korumaya yardımcı olan ürünler ve malzemeler kullanılır.

 

Ürün seçimi

Projeye özgü çevresel amaçlara ulaşıldıktan sonra bu aşamaya geçilebilir. Çevre değerlendirmesine giden üç temel adım vardır:
Araştırma, değerlendirme ve seçme. Araştırma adımı eldeki tüm seçenekleri belirleyebilmek için değerlendirilmesi gereken bütün teknik bilgileri toplamayı içerir.

Bunun kapsamına Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) gibi imalatçı bilgileri, İç Mekân Hava Kalitesi (IAQ) test verileri, kaynak malzeme özellikleri, ürün garantileri, geri dönüşüm içerik bilgisi, dayanaklılık verileri, çevre beyanları, bina kodları, devlet yönetmelikleri ve daha fazlası  girer.

Değerlendirme aşamasında teknik bilgiler teyit ettirilir ve bilgi boşlukları doldurulur. Değerlendirmeyi yapan kişi ayrıca imalatçılardan ürün sertifikalarını da isteyebilir. Değerlendirme ve ölçme aşamaları benzer türde yapı malzemeleri ile kıyaslandığında basittir ama aynı işlevi gören faklı ürünler kıyaslanırken karmaşıklaşır.

Bu durumda, hem nitel hem de nicel veri biçimlerinin işlenmesi gerekir.
Yaşam döngüsü değerlendirmesinde (LCA) yapı malzemelerinin ve ürünlerinin göreceli “çevreciliği” değerlendirilir ve bir ürünün tüm hayat aşamaları boyunca yapacağı etki ele alınır.
Seçme adımında projeye özgü çevresel ölçütleri puanlamak için bir değerlendirme matrisi kullanılır.

Her bir ürün değerlendirmesinin toplam puanı bize en yüksek çevresel özelliklere sahip ürünü gösterir.
Derecelendirme sistemine dâhil olan ölçütlerin her biri belli hedefleri sağlayacak şekilde ağırlıklı olabilir.

Danpal Bina Giydirme İşlemi İçin Işık Mimarisi Çözümleri – Çevreyle Uyum İçinde

GREEN-BUILDING-MATERIALS2-768x384Yüksek ısı yalıtım özellikleri ve mekanik dirence sahip gün ışığı sistemlerinin tasarımı ve üretiminde dünya lideri olan Danpal®, mimarların doğal kaynakları çevresel açıdan sorumlu ve tasarruflu bir şekilde kullanmasını mümkün kılar.

Sistemlerimiz, mevcut ışığın hassas bir şekilde yönlendirilebilmesi için değişken iklim koşullarına adapte edilebilir. Bina sertifikasyonunu tanımlayan HQE yaklaşımına adapte edilmiştir.

HQE binanın iç mekanının, yani kullanıcıların sağlık ile konforunu ve bunun yanı sıra ürünün çevreyle bütünleşmesini, kaynakların korunmasını ve atıkların azaltılmasını hedefler. ADEME (Ekonomik Gelişim ve Enerji Kontrolü Kurumu) ve CNRS (Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi) ile yapılan ortaklıklar doğrultusunda Danpatherm sisteminin ısı performanslarının doğrulanması için test hücrelerinde oluşturulan hassas ölçümlemeler kullanılmaktadır.

Bütün Danpal ürünleri ISO 9001 ve ISO 14001’e uyumlu olarak imal edilmiştir. Kolaylaştırılmış bakım, az miktarda sabun veya deterjana gerek duyar; yüksek basınçlı su ile temizleme işlemi yapılabilir. Danpal® panelleri ve atıkları %100 geri dönüşümlüdür.

Üretim atıklarımızın %100’ü ekstrüzyon ile yeniden granülleştirilmektedir. Bizim sistemlerimiz, şantiyede düşük düzeyde imalat ve yükleme-boşaltma işlemleri gerektirmektedir:

Uygulamaların %95’inde istenilen ebatlarda imal edilmiş sistemleri (şantiyede kesim işlemi aşamasını ortadan kaldırıp atık miktarını en aza indirerek) teslim etmekteyiz.
Danpalon® sisteminin çevreyi kirletici olmadığı ve tarım-gıda sektörü gibi hassas alanlarda kullanıma uygun olduğu onaylanmıştır.
Bütün bu nedenler ve daha fazlası, Danpal’ı yapı malzemeleri içinde çevreyle dost bir seçenek haline getirmektedir.